MoshiMoshi.sk

Obchodné podmienky

Základné údaje Prevádzka: Panenská 24, 811 03 Bratislava e-mail: info@moshimoshi.sk Facebook: moshimoshi.sk Tel.č.: +421220850550

Obchodné podmienky sú upravené v súlade s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka medzi:

Cartman s.r.o. , Tomášiková 16550/3A, 821 01 Bratislava, IČO: 45650411, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 66243/B

(ďalej ako „Predávajúci“)

a zákazníkom (ďalej ako „Zákazníkom“)

1. Úvodné ustanovenia

1). Uzavretím Zmluvy, Kupujúci prehlasuje, že sa s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok pri každom jednotlivom uzavretí Zmluvy oboznámil, porozumel im, s ich znením súhlasí a bude sa nimi riadiť.

  1. Aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok je voľne prístupné na internetovej stránke predávajúceho, na prevádzke predavajúceho a je tak každému umožnené ich zobrazenie. Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku.

2. Objednávka

Zákazník si vyberie požadovaný tovar v danej sekcii, v ktorej sa tento tovar nachádza. V položke tovaru sa nachádza cena, názov a zloženie tovaru. V objednávkovom liste kupujúci vyplní všetky potrebné údaje. Objednávku je možné uskutočniť len v prevádzkovej dobe uvedenej na internetovej stránke moshimoshi.sk. Zákaznik jednotlivé položky tovaru vkladá vo zvolenom množstve do nákupného košíka. Po výbere tovaru klikne zákaznik na "objednať“. Po vyplnení kontaktných údajov má moznosť si zákaznik vybrať „osobný odber alebo doručenie na uvedenú adresu“. Minimálna výška objednávky pre doručenie je 5 eur. Cena za rozvoz je pripočítaná ku sume objednávky podľa vzdialenosti donášky. Pri objednávaní cez www.moshimoshi.sk priradí sumu systém automaticky a dokončením objednávkového procesu zákazník súhlasí s konečnou sumou svojej objednávky. Pri telefonickej objednávke sa prosím informujte o sume dovozu u operátora. Všetky ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Objednávku je možné uskutočniť aj telefonicky na telefónom čísle 02/208 50 550. Zákaznik prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke či inak poskytnuté predávajúcemu sú pravdivé a správne.

3. Platobné podmienky

Zákaznik má možnosť si zvoliť z niektorých spôsobov úhrady kúpnej ceny za tovaru:

  1. hotovostná platba pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo na prevádzke
  2. bezhotovostná platba prostredníctvom platobnej karty cez POS na prevádzke predávajúceho
  3. bezhotovostná platba prostredníctvom Web Card
  4. stravnými lístkami uvedenými na stránke predávajúceho

4. Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že dôjde k závažným okolnostiam vo výrobe alebo donáške objednaného tovaru. V prípade, že nastanú tieto okolnosti, predávajúci bezodkladne bude kontaktovať zákaznika za účelom dohody o ďalšom postupe. Predávajúci si vyhradzuje zrušiť objednávku ak objednávka neobsahovala potrebné údaje pre jej vybavenie (chybné tel. číslo, alebo adresa).

Zákazník má právo odmietnuť dodanie tovaru zjavne poškodeného.

5. Zodpovednosť za vady, reklamácie

Zákazník je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať tovar, či nie je poškodený, zodpovedá objednanému množstvu, hmotnosti, akosti. Pokiaľ má tovar nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí zákazník uplatniť v čo najkratšom možnom čase po jeho prevzatí.

Reklamácie sa vybavujú:

· telefonicky (v pracovných hodinách na čísle 0220 850 550)

· mailom (e-maily zasielajte na adresu: info@moshimoshi.sk)

· osobne na adrese prevádzky

V prípade uplatnenej reklamácie je zákazník povinný uviesť dôvody reklamácie.

6. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákaznika je zabezpečená v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Zákaznik súhlasí so spracovaním osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, bydlisko,e-mailová adresa a telefónne číslo. Zakaznik súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami predávajúceho na elektronickú adresu zákazníka uvedenú v objednávke a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúceho na túto adresu. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú, a to v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

Vaše údaje slúžia aj na správne a včasné dodanie Vami objednaného tovaru. Rešpektujeme Vaše súkromie. Vaše osobné údaje neposkytneme žiadnej tretej osobe a chránime ich pred zneužitím.

V Bratislave, dňa 30. apríla 2015

Tento web používa súbory cookie na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Súhlasím